Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Vård- och omsorgsförvaltningen söker

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Referensnummer: 110/ 2019 Von

Heby kommun är en småskalig kommun med bra läge i den expanderande Mälardalsregionen. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt föreningsliv, vacker natur och chans till en rad olika fritidsupplevelser. Vi välkomnar sökande med olika etniska bakgrunder, kön och ålder. Arbetsgivaren Heby kommun arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser. Som ett led i kommunens utvecklingsarbete satsar vi på våra ledare, och alla kommunens chefer utbildas inom utvecklande ledarskap, UL.

Vår vision är Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

 

Arbetsuppgifter
Vill du vara med på vår kvalitetsresa inom vård- och omsorgsförvaltningen och arbeta med utveckling inom det kommunala hälso- och sjukvårdsområdet? Här står  kvalitetssäkrad verksamhet i fokus!

I arbetet som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har du en viktig funktion och du kommer att ha ett tydligt uppdrag i en sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation. Tjänsten omfattar hälso-och sjukvård som ligger inom kommunens hälso-och sjukvårdsuppdrag samt angränsande lagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ska ha en helhetssyn kring lagstiftning som behöver samverka inom kommunal verksamhet. Fokus ligger på det lokala arbetet.

Du kommer att  arbeta med strategiska frågor i samverkan, både internt med andra förvaltningar inom kommunen och externt med övriga kommuner i länet samt Regionen. Du ingår i olika nätverk och styrgrupper och leder/ingår i olika projekt. Organisatoriskt ingår du i utvecklingsenheten tillsammans med förvaltningens övriga stödfunktioner. Utvecklingsenheten leds av förvaltningens utvecklingschef.

MAS ansvarar för den medicinska kvaliteten och patientsäkerheten inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det innebär att de personer som har behov av vår omsorg får en säker och ändamålsenlig omvårdnad av god kvalitet. Du ansvarar och verkar för att kvalitén och säkerheten tryggas inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån gällande lagstiftning. Du granskar och följer upp verksamheterna utifrån lagkrav och föreslår förbättringsområden vid identifierade brister, utarbetar riktlinjer, rutiner samt ansvarar för implementeringen av dessa.  Att vara sakkunnig inom hälso- och sjukvård är också en del i uppdraget. Vidare ansvarar MAS för utredning av avvikelser samt att genomföra eventuella utredningar och anmälan enligt Lex Maria. Du kommer att vara ett stöd till verksamheterna genom regelbundna möten med legitimerad personal och kontinuerliga avstämningar med verksamhetschef för hälso– och sjukvård.

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet inom yrket. Dina kunskaper är goda inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Du har god kännedom om angränsande lagstiftning dvs. SoL och LSS. Tidigare erfarenhet av MAS-uppdrag och erfarenhet av kvalitetsarbete, uppföljning, avvikelsehantering, kvalitetsregister och riskanalyser är meriterande.

Som person är du prestigelös, lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du organiserad och har förmåga att planera och strukturera ditt eget arbete samt att du har ett strategiskt tänkande. Arbetet förutsätter ett självgående och strukturerat arbetssätt där du med din specialistkunskap är trygg och arbetar noggrant och medvetet mot satta mål.

Du stimuleras av utveckling och förbättring av verksamheten, där du samverkar med andra professioner som bidrar till god kvalitet och trygghet för de som är i behov av omvårdnad. Du har erfarenhet av och trivs med att informera och utbilda grupper. Du ska ha god datavana och kunna uttrycka dig tydligt och pedagogiskt både muntligt och skriftligt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Krav på B-körkort. Tillgång till egen bil krävs.

Vi erbjuder Dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande och omväxlande arbete i en stimulerande och positiv arbetsgemenskap. I vår organisation blir din kompetens och åsikt viktig. Låter det här som något för dig – Välkommen med på vår kvalitetsresa inom Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby kommun.

Arbetstid: 100%

Tillträde: 2019-10-01

Sista ansökningsdag: 2019-09-01

Ange referens: 110/2019 Von

Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattats.

Individuell lönesättning tillämpas.

 

Upplysningar lämnas av
Maria Kanebjörk, Utvecklingschef tel. 0224 – 36143 maria.kanebjork@heby.se
Åsa Johansson, Förvaltningschef tel. 0224 – 36099 asa.johansson@heby.se
Anne Eriksson, Verksamhetschef tel. 0224 – 36087 anne.eriksson@heby.se

Fackliga organisationer
Fackliga organisationer nås via växeln, tel. 0224-36000

Ansökan
Välkommen med din ansökan via e-post: information@heby.se, eller via brev: Heby kommun, Registrator, 744 88 Heby. Glöm inte att ange referensnumret.

Heby kommun sänder inte tillbaka ansökningshandlingar om inte den sökande själv begär det.

Vi undanber oss all hjälp från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare