Minneslådor – en utställning för alla sinnen

I höst har Bibliotek Heby kommun en minnesutställning på alla tre bibliotek. Den pågår 1-19 november, med smygstart lördag 30 oktober på Östervåla bibliotek då det är vernissage.

Vi vet att många minnen dyker upp när vi tittar på föremål från gamla tider. I våra minneslådor finns föremål som anknyter till det tema, som är huvudrubriken på lådan.

Det handlar om att fånga upp och ta till vara på äldres erfarenheter och minnen. Lådorna är även avsedda för människor med demensproblematik.

Det kan vara just en av de gamla sakerna i lådan som blir nyckeln till minnet.

Välkommen att besöka biblioteken på en vandring tillbaka i minnena.

Till bibliotekens webbplats