Möjlighet att söka bidrag för arbete med miljö, friluftsliv och folkhälsa

För föreningar och privatpersoner finns nu möjligheten att söka bidrag för insatser inom lokala naturvårdssatsningen (LONA) och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala naturvårdssatsningen

LONA-bidrag kan sökas för naturvård, friluftsliv och folkhälsa

LONA ger möjlighet för föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet. Läs mer om LONA

LOVA-bidrag kan sökas för att förbättra vattenmiljön

Vill du genomföra åtgärder som förbättrar vattenmiljön? Exempelvis arbeta mot övergödning och miljögifter eller omhändertagande av förlorade fiskeredskap. Vill du arbeta med restaureringsåtgärder? Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera en damm eller våtmark eller att strukturkalka eller anlägga ett kalkfilterdike. Ideella föreningar och kommuner kan ansöka om stödet. Är du en fastighetsägare eller privatperson som vill genomföra ett projekt? Hör av dig till er kommun eller lokala intresseorganisationer och hör om de är intresserade av ett samarbete. Läs mer om LOVA

Man kan ansöka om bidrag fram till den 1:a december.

Kontakta kommunen om du har ett projekt som du vill söka medel för.

Kontakt

Camilla Winqvist
Miljöstrateg
0224-361 20
Camilla.Winqvist@heby.se