Myt och sanning om självmord

Det finns många felaktiga myter kring självmord. Stör döden kampanjen har samlat några och slår hål på dem. Läs här nedan för att läsa mer om de vanligaste myterna om självmord och varför de inte är sanna.

Myt: Det går aldrig att hindra någon som har bestämt sig

Sanning: Mellan 85 och 90 procent av dem som gjort allvarliga självmordsförsök avlider inte av självmord senare i livet. Även de allvarligaste självmordstankarna kommer och går. Många av dem som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: ”Hur kunde jag tänka så?” och ångrar försöket.

Myt: Att fråga om självmord kan ”väcka den björn som sover”

Sanning: Att tala om självmord innebär inte att man ”sätter griller i huvudet”. Genom att fråga visar du gemenskap, att du bryr dig om och att du ser. Ifall personen säger att hen har tankar på döden kan man snabbare fånga upp problemet och få hjälp.

Myt: Den som talar om att ta sitt liv gör det inte

Sanning: Jo, de flesta som begår självmord har tidigare pratat om det. Däremot är det inte alltid som omgivningen har fångat upp budskapet. De som antyder självmordsplaner tror nämligen ofta att de är tydligare än vad de är.

Myt: Pratar man om självmord vill man bara ha uppmärksamhet

Sanning: Den som talar om självmord har vanligtvis stark ångest och smärta och är i behov av hjälp. Det är viktigt att ta varje antydan till självmord, såväl verbalt som icke verbalt, på yttersta allvar.

Myt: Den som tar sitt liv vill verkligen dö

Sanning: De allra flesta som överväger självmord är ambivalenta. De vill inte dö, men ser just då ingen annan väg ut ur lidandet. Forskning visar att små insatser från personer i omgivningen kan bli avgörande i ambivalensen mellan att leva eller dö. Som vän eller närstående vill du göra allt för att förhindra självmord, så att det uppfattas som den enda lösningen.

Myt: Anhöriga vill inte prata om det självmord som drabbat dem

Sanning: Många anhöriga löper större risk att själva ta sitt liv och har stort behov av hjälp, stöd och att prata om sin situation. De vill även prata om det som hänt men gör det kanske inte på grund av att självmord är så tabulagt.

Myt: En person som har varit djupt deprimerad en tid och nu verkar glad kommer inte att försöka ta sitt liv

Sanning: När någon med självmordstankar plötsligt verkar må bättre är det en varningssignal. En del lugnas och stärks när de efter en lång tvekan tagit beslut om hur och när självmordet ska ske. Omgivningen kan uppfatta att de mår bättre och lugnas men lugnet kan istället vara en viktig varningssignal.

Här finns stöd och hjälp

  • Vårdcentral eller annan läkarmottagning, ring 1177
  • Psykiatrisk mottagning
  • Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal
  • Ungdomsmottagning
  • Präst, diakon

Nationella stödlinjer, och telefonnummer om du själv mår dåligt eller är anhörig till någon som mår dåligt

Källa: Stördöden.se