Aktuellt, stöd och affärsutveckling

Företagare – Kom igång med din energieffektivisering!

Energimyndigheten erbjuder flera stöd till små och medelstora företag där du får hjälp att effektivisera energianvändningen i ditt företag.
Genom att ta del av detta erbjudande kan du sänka dina kostnader, minska din klimatpåverkan och göra ditt företag mer attraktivt.
Du kan till exempel gå med i nätverk med andra företag som vill energieffektivisera eller få stöd i att göra en energikartläggning med förslag på lönsamma åtgärder. Se filmen om vårt erbjudande till små och medelstora företag.

För mer om nyheten och för att se filmen: Hemsidan

Missa inte att söka sista stöden i Landsbygdsprogrammet!

Från och med i dag kan du söka följande stöd i Jordbruksverkets e-tjänst:

  • miljöinvesteringar för reglerbar dränering och tvåstegsdiken
  • stöd till samarbeten och pilotprojekt på landsbygden
  • stöd för miljöåtgärder i skogen
  • stöd för lokalt ledd utveckling.

Stöd till samarbeten kan du söka när det är utlysning. Det innebär att myndigheten
har information på sin webbplats om vad du kan söka stöd inom och under vilken
tidsperiod. Förutom Jordbruksverket är det länsstyrelsen, Sametinget,
Tillväxtverket och Skogsstyrelsen som handlägger stöd till samarbeten.

Mer information om samarbete

Mer information om miljöinvesteringar.

Mer information om skogens stöd.

Mer information om lokalt ledd utveckling.

Ny ansökningsomgång

Nu har Jordbruksverket öppnat ny ansökningsomgång för lokalt ledd utveckling! Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Mer information Leader Nedre Dalälven

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.