Aktuellt, stöd och affärsutveckling

Företagare – Kom igång med din energieffektivisering!

Energimyndigheten erbjuder flera stöd till små och medelstora företag där du får hjälp att effektivisera energianvändningen i ditt företag.
Genom att ta del av detta erbjudande kan du sänka dina kostnader, minska din klimatpåverkan och göra ditt företag mer attraktivt.
Du kan till exempel gå med i nätverk med andra företag som vill energieffektivisera eller få stöd i att göra en energikartläggning med förslag på lönsamma åtgärder. För mer information: Energikontoret i Mälardalen/företag

Tio miljoner kronor för fler energieffektiva lösningar hos företag

Nu öppnar en ny utlysning av Miljöstudier – inför en energieffektiv investering. Stödet vänder sig till små och medelstora företag som vill ta nästa steg i sitt energiarbete och titta på fler energieffektiva lösningar.

Stödet som funnits ett tag fortsätter nu fram till den 30 april 2020. Totalt finns det tio miljoner kronor att söka för att genomföra miljöstudier. Läs mer här:

Utlysning för miljöstudier

 

Övriga medel att söka:

Mer information om samarbete

Mer information om miljöinvesteringar.

Mer information om skogens stöd.

Mer information om lokalt ledd utveckling.

Ny ansökningsomgång

Nu har Jordbruksverket öppnat ny ansökningsomgång för lokalt ledd utveckling! Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Mer information Leader Nedre Dalälven

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.