Affärskompetens Nu

Sedan 2016 finns Affärskompetens Nu, ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, med syfte att öka konkurrenskraft och lönsamhet hos 300 norduppländska småföretagare med upp till 20 anställda. Målet är att utarbeta en metod och ett arbetssätt för att långsiktigt stötta företagare att driva sina företag mot högre tillväxt.

Projektägare är föreningen Nordupplands Kompetenscenter, vars medlemmar består av Tierps kommun, Östhammars kommun,  Heby kommun och Älvkarleby kommun samt företagarföreningarna Näringsliv i samverkan i Tierp och Företag i samverkan i Östhammar.

Tidsplan

  • Analysfasen (inventering behov), april 2016 – okt 2016
  • Kompetensutveckling (utbildningar med mera) samt uppföljning, nov 2016 – februari eller mars 2019
  • Projektrapportering mars eller april 2019 – juni 2019.
  • Projektet avslutas i juni 2019

Mål

Projektet vill bidra till varaktig förändring. Tillsammans med dig som företagare vill vi hitta rätt insats för att just ditt företag ska utvecklas. Vi kommer att stötta er i att följa upp arbetet och implementera den nya kunskapen. Din tid är dyrbar, därför är det viktigt att vår förberedande gemensamma analys är noggrant genomförd.

Hjälp av affärsutvecklare

Deltagarna träffar en affärsutvecklare, gör en analys kring nuläget och sätter mål för vad de vill. Utifrån analysen kommer man tillsammans med affärsutvecklaren fram till en utvecklingsplan och vilka utbildningar man ska gå för att nå målen.

Affärsutvecklare coachar och stöttar dig i ditt företags utveckling genom att uppmuntra till reflektion och egna vägval.

Det kan handla om att

  • ta beslut och komma vidare
  • göra prioriteringar för att få mer tid
  • diskutera hur du blir mer lönsam
  • vara ditt stöd i frågor kring generationsskifte
  • få viktiga saker gjorda som du skjuter på

Utbildningar

Affärskompetens Nu erbjuder utbildningar i allt det som en företagare måste kunna förutom sin specialistkompetens. Det vill säga ledarskap, IT, marknadsföring, försäljning och ekonomi. Dessutom finns utbildningar i stresshantering, struktur och effektivitet. Alla utbildningar presenteras på projektets portal

Relaterat