Information om personuppgifter till dig som söker jobb i Heby kommun

Heby kommun registrerar alla de personuppgifter du uppger i din ansökan. Det innebär att alla uppgifter om dig själv som du skickar till oss kommer att sparas. Därför är det viktigt att du inte skickar personuppgifter om dig själv som kan vara känsliga. Tänk på att endast lämna uppgifter som är relevanta för tjänsten. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta personen namngiven under rubriken ”Upplysningar lämnas till”.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering.

Eftersom rekrytering är nödvändigt för Heby kommuns förvaltning och funktion är detta ett led i Heby kommuns myndighetsutövning och av allmänt intresse.

Uppgifterna bevaras i två år digitalt i enlighet med Heby kommuns gallringsföreskrifter. Därefter raderas de från systemet. Ansökningshandlingar digitalt som inte avser viss ledigförklarad tjänst gallras också två år efter hantering. Ansökningshandlingen (oftast e-posten) skrivs ut och bevaras för evigt i pappersakten, också enligt gällande dokumenthanteringsplaner.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta information@heby.se om du skickade ansökan via e-post eller så kan du ringa personen namngiven under rubriken ”Upplysningar lämnas till”.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig hos Heby Kommun kan du begära ett registerutdrag, blankett finns på den här sidan. Du kan också hämta ut formuläret hos medborgarservice i kommunhuset på Tingsgatan 11.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på Heby kommun med dina klagomål, du kan även kontakta Datainspektionen.

Eftersom Heby kommuns verksamhet är kommunal och därmed offentlig lyder Heby kommun under offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar som skickas till kommunen blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.