e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Sedan den 1 juli 2017 gäller en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

 • Anmäl till kommunen att du säljer e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.
 • Du måste ha ett egenkontrollprogram.
 • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till dem som fyllt 18 år.
 • Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen, helst vid kassan.
 • Efter den 1 januari 2018 måste alla förpackningar
  • innehålla ett informationsblad
  • ha en innehållsdeklaration
  • ha en hälsovarning

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Den nya lagen gäller e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna information beskriver några av delarna i lagen som du som säljer produkterna behöver känna till.

Du som säljare har ett ansvar
Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som beskriver hur din verksamhet ser till att kraven i lagen följs. Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan.

Åldersgräns
E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till personer som fyllt 18 år. Det är du som säljer produkterna som ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik, helst vid kassan, som tydligt talar om för dem som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Regler om förpackningen
Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska dessutom innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Vad händer annars?
Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Vid allvarliga brister kan du även få böter eller till och med fängelse. Det är kommunen och polisen som gör kontroller i butikerna där produkterna säljs.

Produkter som tillverkats innan den nya lagen börjar gälla och som inte har hälsovarning, informationsblad eller innehållsdeklaration får fortfarande säljas till och med den 1 januari 2018.

Ta kontakt med din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter.

Från och med den 1 juli 2017 måste alla som säljer e- cigaretter med påfyllningsbehållare anmäla om försäljning till Heby kommun.

Relaterat

Kontakt

Ingrid Hedman
Alkoholhandläggare
0293-21 83 95
ingrid.hedman@tierp.se