Receptfria läkemedel

Bygg- och miljöförvaltningen kontrollerar försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek i Heby.

Anmälan Innan du påbörjar detaljhandel med receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Anmälan görs via Läkemedelsverkets hemsida, se länk till höger. Även väsentliga förändringar ska anmälas till läkemedelsverket. Det kan exempelvis röra sig om att försäljningen ska upphöra eller att verksamheten ska byta ägare.

Tillsyn och kontroll Det är läkemedelsverket som har tillsynsansvar över handeln med vissa receptfria läkemedel. Den kommun där detaljhandeln bedrivs kontrollerar att försäljningen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Om kommunen finner brister rapporteras de till Läkemedelsverket, som har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som bryter mot lagen.   Lagstiftning och vägledning I lagstiftningen regleras bland annat hur läkemedlen får exponeras vid försäljning, att receptfria läkemedel inte får säljas till personer under 18 år och att försäljningsstället ska ha ett egenkontrollprogram som är anpassat för den enskilda verksamheten. Läkemedelsverket har tagit fram en vägledning som ska fungera som ett stöd i hur lagstiftningen kan bedömas och tolkas.

Avgift Bygg- och miljöförvaltningen kommer att utföra kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. För den kontroll vi utför kommer en timavgift att tas ut.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>