Tillsyn

Om du beviljas stadigvarande serveringstillstånd kommer kommunen att göra regelbunden tillsyn på din verksamhet. En årlig tillsynsavgift att tas ut (se taxa längst ner på denna sida). I tillsynsavgiften ingår bland annat:

  • Besök i din restaurang (så kallad yttre tillsyn). Vid besöket kontrolleras bland annat att serveringen av alkoholdrycker sker med återhållsamhet, att servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år, att mat tillhandahålls, att ordningen är god i och utanför serveringslokalen, eventuell marknadsföring av alkoholdrycker samt att serveringsansvarig finns på plats. Tillsynsbesöket kan göras tillsammans med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket och räddningstjänsten.
  • Kontroll av att du fortsätter att uppfylla alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet genom remissförfarande till exempelvis Skatteverket och Polismyndigheten (så kallad inre tillsyn)
  • Administration, utbildningar, restid och övriga omkostnader

Du kan läsa mer om hur en tillsyn går till i informationsmaterialet ”Tillsyn enligt alkohollagen” som finns längst ner på denna sida.

Relaterat

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>