Hur går handläggningen till?

Hur går handläggningen till?

Om din ansökan gäller stadigvarande serveringstillstånd rekommenderar kommunen att du tar kontakt med kommunens alkoholhandläggare för ett personligt möte innan ansökningsförfarandet sätter igång. Dessutom rekommenderas att du tar kontakt med räddningstjänsten och någon av kommunens livsmedelsinspektörer för en dialog. Om du ska göra betydande ombyggnationer av en lokal behöver du även kontakta någon av våra bygglovshandläggare. Detta för att på ett tidigt stadium gå igenom vad som krävs vid en ansökan och på så sätt kanske förhindra att utredningstiden blir onödigt lång.

 

Den normala ärendegången från ansökan till beslut går till enligt följande:

  1. Du betalar ansökningsavgiften. Handläggningen av ansökan kommer inte att påbörjas förrän ansökningsavgiften är betald. Avgiften återbetalas inte vid avslag eller avvisande av ansökan.
  2. Ansökan om serveringstillstånd kommer in till kommunen och registreras.
  3. Ansökan granskas av alkoholhandläggare. Du får en skriftlig bekräftelse på att ansökan kommit in till kommunen, kontaktuppgifter till din handläggare samt information om du behöver komplettera din ansökan.
  4. När ansökan är komplett med handlingar som behövs för att kontrollera lokalerna och din lämplighet skickar handläggaren ut ansökan på remiss till berörda myndigheter. (Om du inte inom utsatt tid kommer in med de begärda handlingar som handläggaren behöver för att kunna göra utredningen kan din ansökan avvisas från kommunen.)
  5. Inom cirka 2 veckor kommer remissvaren in. Dessa granskas av handläggaren. Vid behov kontaktar handläggaren dig och eventuellt görs ett besök på serveringsstället.
  6. Om det finns negativa uppgifter i remissvaren skickas en kommunicering till dig där du ges möjlighet att komma in med ett yttrande. Du kan också begäras att komma in med kompletterande uppgifter eller handlingar.
  7. Handläggaren gör färdigt utredningen.
  8. Beslut fattas av Vård- och omsorgsförvaltningen eller Vård- och omsorgsnämnden beroende på vad ärendet gäller. Beslutsfattaren är aldrig ensam om att fatta beslut i ett ärende utan samråd sker alltid.
  9. Vid bifall utfärdas serveringstillstånd och tillståndsbevis vilka skickas till dig. Kopia på beslut och tillståndsbevis skickas till berörda myndigheter, till exempel Polismyndigheten, räddningstjänsten, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
  10. Vid helt eller delvis avslag på ansökan skickas beslutet tillsammans med en besvärshänvisning (information om hur ett beslut överklagas) till dig. Kopia på beslutet skickas till berörda myndigheter, till exempel Polismyndigheten, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>