Hur lång tid tar det att få ett beslut?

  • Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd är cirka 8 veckor från det att ansökan är komplett.
  • Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till allmänheten är cirka 5 veckor från det att ansökan är komplett.
  • Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap är cirka 1-2 veckor från det att ansökan är komplett.
  • Handläggningstiden för anmälan om catering är några dagar från det att ansökan är komplett.

Om ansökan inte är komplett kan handläggningstiden öka. Se därför till att bifoga alla handlingar som krävs för din ansökan.

Av Förvaltningslagen framgår bland annat att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan att säkerheten eftersätts. Erfarenhet har visat att beslut om avslag ibland tar något längre tid. Det är viktigt att poängtera att rättssäkerheten är viktigare än tidsaspekten och att varje nyansökan och tillsynsärende ska utredas som dess beskaffenhet kräver.

Enligt 5 § Alkoholförordning (2010:1636) framgår att kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>