Hur överklagar jag mitt beslut?

Om du vill överklaga ditt beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha inkommit till Heby kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till diarienummer eller paragrafen i protokollet. Ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress, person-/org.nummer, telefonnummer och underskrift. Överklagan ska skickas till: Heby kommun, 744 88 Heby.

Om överklagan har inkommit i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsdomstol för överprövning såvida inte den som fattat beslutet finner stöd för att ändra det.

Om något är oklart, kontakta Heby kommuns växel på 0224-360 00.

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>