Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldig att lämna in en restaurangrapport varje år till kommunen. Har du flera restaurangen måste du skicka in en restaurangrapport för varje ställe.

I restaurangrapporten ska du särredovisa din omsättning och inköpta volymer av öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker.

Restaurangrapporten skickas ut till dig i början av varje år och rapporteringen ska vara gjord senast den 1 mars. Restaurangrapporten kan registreras direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. Använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten. Du kan även fylla i rapporten och skicka den till kommunen. Heby kommun skickar ut en påminnelse strax innan sista inlämningsdatum. Om rapporten kommer in sent tas en förseningsavgift ut. Om rapporten inte kommer in tas en förseningsavgift ut och kommunen startar även ett tillsynsärende vilket kan resultera i en erinran eller varning. Dessutom hamnar verksamheten i den högsta tillsynsklassen.

Om din verksamhet lägger ned eller om ditt serveringstillstånd av någon annan anledning upphör att gälla under året, skickas en restaurangrapport ut till dig i samband med att kommunen fattar beslut om att återkalla ditt serveringstillstånd. Du får då rapportera inköpta volymer, omsättning med mera för den del av året som tillståndet varit gällande.

Uppgifterna som du lämnar i restaurangrapporten används av kommunen, länsstyrelsen och folkhälsomyndigheten. De används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga avgiften. Uppgifterna omfattas av sekretess.

Läs även: ”Anvisning restaurangrapport” som finns längst ner på denna sida.

Relaterat

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>