Vad finns det för krav på serveringsstället?

För att kunna beviljas stadigvarande serveringstillstånd måste det finnas ett kök för allsidig matlagning i anslutning till serveringslokalen. Kravet på eget kök gäller även för cateringverksamhet men där måste inte köket finnas i anslutning till serveringslokalen. Ny matlagningsteknik, såsom exempelvis sous-vide-teknik, utgör i sig inte något hinder, men utrustningen måste hålla en viss standard. Exempelvis är inte vanlig lägenhetsspis och mikrovågsugn tillräcklig utrustning vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller vid cateringtillstånd. Lägenhetsspis och/eller mikrovågsugn kan dock vara tillräcklig utrustning vid tillfälliga tillstånd.

Livsmedelsverksamheten ska vara registrerad hos miljöenheten. Det ska även finnas ett varierat utbud av lagade eller på annat sätt tillredda maträtter. Med detta menas att livsmedelsråvaror på något sätt har förädlats. Det är inte nödvändigt att varma maträtter kan serveras, förutsatt att matutbudet och förhållandena i övrigt har den allmänna standard som krävs för serveringstillstånd. Det är fortfarande inte meningen att serveringstillstånd ska kunna ges för gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen. En noggrann prövning görs vid varje enskild ansökan om serveringstillstånd.

Det ska finnas förrätter, huvudrätter och efterrätter. I Heby kommun är riktlinjen att du ska ha minst tre förrätter respektive efterrätter samt minst fem huvudrätter på menyn. Enklare rätter såsom korv med bröd eller smörgås är inte tillräckligt. Pizza räknas som en rätt, även om det finns flera olika varianter på den. Mat ska erbjudas under hela serveringstiden. Efter klockan 23.00 räcker det dock med en enklare barmeny, till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Att enbart erbjuda snacks såsom chips och nötter är inte tillräckligt. Detta krav gäller även för cateringverksamhet.

Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är grundläggande för alla typer av serveringstillstånd. Det ska även finnas tillräckligt med sittplatser för matservering. Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet.

Om det finns en drinkbar får den endast utgöra en mindre del av serveringsställets totala yta och finnas i nära anslutning till matsalen.

Serveringslokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Exempelvis ska lokalen lätt kunna utrymmas om det börjar brinna. Detta krav gäller även för cateringverksamhet med undantag för servering som sker i lokaler som inte är avsedda för allmänheten, exempelvis i enskilda hem eller på en arbetsplats.

Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Exempels får verksamheten inte orsaka störningar för närboende. Vanligtvis beviljas inte serveringstillstånd efter kl. 22.00 på en uteservering i område med närboende. En prövning av lokalens lokalisering och lämplighet görs i det enskilda fallet.

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>