Varför finns det krav på serveringstillstånd?

Reglerna om serveringstillstånd finns bland annat i alkohollagen. Reglerna finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen innehåller även regler kring hur verksamheten ska skötas. Varje kommun ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagstiftningen samt vilka riktlinjer som gäller för serveringstillstånd i kommunen. Riktlinjerna ska bland annat redogöra för vilka lokala förhållanden som kommunen tar hänsyn till vid tillståndsprövningen. Se även ”Hebys kommunala riktlinjer” som finns längst ner på denna sida.

När behövs serveringstillstånd?

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansökan om serveringstillstånd. Detta gör du hos den kommun där alkoholserveringen ska bedrivas. Tillståndet kan vara tillfälligt eller stadigvarande.

Exempel när serveringstillstånd behövs:

  • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
  • Servering av alkohol till slutna sällskap som förening eller företag i festvåning eller klubblokal.
  • Anordnande av festival, personalfest, bröllop och liknande.

Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd utökas, till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

Relaterat

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>