Tobak och folköl

Du som vill sälja tobak och/eller folköl måste först anmäla detta till kommunen. Tillsammans med anmälan om försäljning ska en kopia på ditt egenkontrollprogram bifogas. Du måste även anmäla om du slutar med serveringen, till exempel om du säljer din verksamhet.

Detaljhandel eller servering med folköl

Den som vill sälja folköl i detaljhandeln eller servera folköl i sin restaurang måste enligt alkohollagen göra en anmälan till kommunen senast när försäljningen startar. Anmälan görs på särskild blankett som finns på kommunens hemsida.

Registrerad livsmedelsanläggning krävs för folkölsförsäljning

Folköl får endast säljas i en lokal som är registrerad för livsmedelsförsäljning och som har ett brett livsmedelssortiment, till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torr varor, grönsaker och frukt, ett brett urval konserver samt djupfryst mat. Som matvaror räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat.

Krav på egenkontroll och egenkontrollprogram

Den som bedriver detaljhandel eller servering med folköl är skyldig att utöva särskild egenkontroll över ölförsäljningen. Företagaren ska ta fram ett egenkontrollprogram som säkerställer att försäljningsreglerna följs samt förhindrar att det uppstår olägenheter i samband med ölförsäljning. Särskild vikt bör läggas på ålderskontroll och vid att minska risken för langning. En mall som du kan använda vid framtagandet av ditt egenkontrollprogram finns på kommunens hemsida.

Krav på kunskap och ansvar

Företagaren och samtliga anställda som arbetar i kassan ska ha kunskap om försäljningsreglerna och syftet med reglerna. Det bör i butiken finnas minst en försäljningsansvarig som finns tillgänglig vid ölförsäljning.

Tillsyn och tillsynsavgift

Alkoholhandläggaren och polisen bedriver tillsyn på dem som säljer folköl. Heby kommun tar ut en årlig avgift för kontrollen av folkölsförsäljningen. Se Hebys taxa för serveringstillstånd, tobak och folköl.

Detaljhandel med tobak

Från och med den första juli 2002 gäller skärpta bestämmelser för försäljning av tobaksprodukter. Detta innebär bland annat en anmälningsskyldighet för varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus och piptobak. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl stadigvarande som tillfälligt. Även ideella föreningar som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten. Anmälan görs på särskild blankett som finns på kommunens hemsida.

Krav på egenkontroll och egenkontrollprogram

Den som bedriver detaljhandel med tobak är skyldig att utöva särskild egenkontroll över tobaksförsäljningen. Företagaren ska ta fram ett egenkontrollprogram som säkerställer att försäljningsreglerna och tobakslagen följs. Särskild vikt bör läggas på ålderskontroll och vid att minska risken för langning. En mall som du kan använda vid framtagandet av ditt egenkontrollprogram finns på kommunens hemsida.

Krav på kunskap och ansvar

Företagaren och samtliga anställda som arbetar i kassan ska ha kunskap om försäljningsreglerna och syftet med reglerna. Det bör i butiken finnas minst en försäljningsansvarig som finns tillgänglig vid tobaksförsäljning. Vid tobaksförsäljning ska tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt langa till någon som inte har fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen så att reglerna efterlevs.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Tillsynsavgift

Alkoholhandläggaren och polisen bedriver tillsyn på dem som säljer tobak. Heby kommun tar ut en årlig avgift för kontrollen av tobaksförsäljningen. Se Hebys taxa för serveringstillstånd, tobak och folköl.

Relaterat

Heby kommun delar alkoholhandläggare med Sala kommun från och med 1 maj 2019.

Du når alkoholhandläggaren via 
Bygg- och miljöenheten i Sala
0224-74 70 00
Byggmiljo@sala.se
Serveringstillstånd, Sala kommuns hemsida

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>