Bostadsbyggnadsprocessen

Heby kommun uppskattar, uppmuntrar och tycker att det är väldigt positivt med bostadsbyggnation i vår kommun!

Vi har därför gjort en enkel översiktlig processkarta för att underlätta för dig som vill bygga i Heby kommun.
I de olika stegen kan du se vad som behöver göras och vad som förvämtas av dig som bygger och vad du kan förvänta dig för service av Heby kommun. Skulle du behöva ställa frågor eller undrar över något så är du alltid välkommen att kontakta oss och i första hand Ann-Mari Sundgren så hjälper vi dig vidare.

Kontakt
Ann-Marie Sundgren
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se