Sthlm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är namnet på ett unikt kommunsamarbete i Stockholm – Mälarregionen, som startade 2006. Syftet är att fördjupa och utveckla både det lokala och det regionala näringspolitiska arbetet. Samarbetet har även ett internationellt perspektiv eftersom konkurrensen om företagsetableringar, boende, och besökare är hård. Stor vikt läggs vid att attrahera internationella etableringar.

I övrigt är de huvudsakliga verksamheterna att:
– arbeta med varumärket
– få regionen större
– förbättra den kommunala servicen
– stimulera entreprenörskap
– stimulera samarbete över kommungränser

I dagsläget ingår ett femtiotal kommuner, varav Heby kommun är en.

Are you interested in business opportunities in Scandinavia?

You are not alone. Heby is a part of the Stockholm region. We are proud to represent one of Europe’s top destinations for foreign direct investments.

The Stockholm region offers leading clusters in industries ranging from cutting edge biotech to sustainable construction. It is the natural gateway to the center of Scandinavia and Sweden’s largest consumption area.

In the Stockholm region, 50 municipalities collaborate to provide you as an expert, investor or entrepreneur with the best possible assistance in your establishment process. We offer advice, networking opportunities and practical assistance, free of charge, to companies setting up or expanding business operations in the region. Our areas of expertise are:

Automation Cleantech Construction Financial services Hospitality ICT Life science Logistics Metals and mining.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>