Tjänstedeklarationer

En tjänstedeklaration är en beskrivning av den kommunala servicens innehåll och kvalité.

Man kan också beskriva den som en innehållsdeklaration på en tjänst. I deklarationen bestäms ambitionsnivån, och vilken förväntan man kan ha på den utförda tjänsten.

Heby kommun ger service till näringslivet och fattar beslut i myndighetsärenden inom området.

Innehåll i tjänsten:

I arbetet för näringslivet ska vi – Verka för en positiv utveckling av näringslivet. – Verka för en positiv utveckling av företagsklimat och attityder till företagande. – Bistå företagen i deras kommunala kontakter avseende myndighetsutövning. – Bistå företagen i deras kontakter med näringslivsfrämjande aktörer i omvärlden. – Bistå företagen i deras nätverksbyggande. – Bistå företag som söker lokaler eller industrimark.

Vem kan få tjänsten: – Blivande företagare – Befintliga företagare – Företagare som vill etablera sig i kommunen

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Vi lovar att, när er ansökan om bygglov kommit in till kommunen, meddela kontaktuppgifter till handläggaren och vårt diarienummer på ert ärende inom 5 arbetsdagar. Bygglovsärende: 0224-74 70 00, byggmiljo@sala.se

Räddningstjänsten: 0224-74 79 00, raddningstjansten@sala.se

Alkoholhandläggare: 0293-21 83 95, information@heby.se

 • Vi lovar att återkoppla på frågor som ställs till kommunförvaltningen rörande näringslivet senast inom 2 arbetsdagar. Näringslivsansvarig: 0224-361 21, information@heby.se

Torghandelsplatser: 0224-36 000, medborgarkontoret@heby.se

Mark och planärenden: 0224-36 000, information@heby.se

Bygglov, räddningstjänst, alkoholhandläggare – se ovan

 • Vi lovar att lämna beslut om torghandelsplats inom 5 arbetsdagar från det ansökan kommit in Medborgarservice Tfn 0224-36 000, medborgarservice@heby.se
 • Vi lovar att bygglovsärenden beslutas inom 10 veckor från det att vi fått in komplett ansökan. Vår ambition är att handlägga bygglov inom 3 veckor från det vi fått in komplett ansökan.” Bygg- och miljöförvaltningen, 0224-74 70 00, byggmiljo@sala.se
 • Vi lovar att besluta i ärenden om alkoholtillstånd inom 8 veckor från det att en komplett ansökan har kommit in till kommunen. Alkoholhandläggare: 0293-21 83 95, information@heby.se
 • Vi lovar att protokoll från räddningstjänstens tillsyn skickas inom 2 arbetsdagar om inte särskilda komplikationer föreligger. Räddningstjänsten: 0224-74 79 00, raddningstjansten@sala.se
 • Vi lovar att råd och anvisningar gällande brandskydd eller brandfarliga och explosiva varor lämnas omedelbart, såvida det inte rör sig om komplicerade frågor. Råd och anvisningar i komplicerade frågor lämnas inom 2 arbetsdagar Räddningstjänsten: 0224-74 79 00, raddningstjansten@sala.se
 • Vi lovar att ge information om processen vid planändringar inom 2 dagar Mark och planärenden: 0224-36 000, information@heby.se
 • Vi lovar att ge återkoppling om planfrågor som rör specifika objekt inom 1 vecka Mark och planärenden: 0224-36 000,  information@heby.se
 • Vi lovar att ha ett professionellt och trevligt bemötande.

Samtliga tjänstemän

Vad vi förväntar oss av dig:

 • Du efterfrågar kommunförvaltningen tjänster vid behov.
 • Du bidrar med det underlag kommunorganisationen behöver för att kunna fatta beslut i ditt ärende.

Lämna dina synpunkter om hur kommunförvaltningen lever upp till sin tjänstedeklaration genom att lämna synpunkter via formuläret ”Synpunkter och klagomål”. Genom att klicka på länken fyller du enkelt i dina synpunkter. De skickas sedan vidare till näringslivsansvarig och du får en förklaring om du uppger telefonnummer eller e-postadress.

Självklart kan du vara anonym, men då kan du inte få något svar på dina synpunkter.

Om du har frågor om tjänstedeklarationen kontakta: Heby kommun: 0224-36 000, information@heby.se Sala Kommun: 0224-74 70 00, kommun.info@sala.se

Denna tjänstedeklaration börjar gälla 1 februari 2012. Den kommer att utvärderas varje höst. Den kommer att revideras om åtagandet förändras eller behov finns att ändra tillgängligheten.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>