Fakturera kommunen

Här kan ni som leverantör hitta information om hur ni skickar fakturor till kommunen.

Lagkrav om e-faktura till följd av offentlig upphandling

Från och med den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Heby kommun skicka elektroniska fakturor.

Riksdagen beslutade i juni 2018 att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard, Peppol Bis Billing 3.

Fakturor som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess eller information med risk att röja sekretessuppgifter är dock undantagna från lagen. Även inköp som görs på befintliga ramavtal, som utfärdats innan den 1 april 2019, kan faktureras enligt tidigare överenskommelse avtalstiden ut.

Mer om lagen finns att läsa hos Myndigheten för digital förvaltning, Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Skicka elektronisk faktura via PEPPOL

Heby kommun tar emot e-fakturor via nätverket Peppol. Vi tar emot i formatet Peppol Bis Billing 3.0 och Svefaktura 1.0 via vår accesspunkt (VAN) CGI.

Vårt PEPPOL ID: 0007:2120002049

För att skicka Peppol Bis Billing 3.0 – ange vårt Peppol-id och skicka via Peppol.

För att skicka Svefaktura 1.0 – stäm av med er leverantör av faktureringssystem/VAN om de kan sända era fakturor via Peppol. De sätter då upp en koppling mellan er, VAN:et och Peppol-nätverket för att nå oss.

Vi behöver inte beställa någon koppling på vår sida gentemot vår accesspunkt CGI för fakturor som skickas via Peppol-nätverket.  Det innebär att ni kan börja skicka era fakturor direkt, men meddela oss gärna första gången. Se kontaktuppgifter i informationsrutan till höger.

För er som inte skickar e-fakturor idag

Har ni ett affärs- eller ekonomisystem kan ni höra med er systemleverantör vilka möjligheter som finns att skapa e-fakturor via befintligt system. Andra alternativ är virtuella fakturaskrivare och fakturaportaler som erbjuds av flera olika företag på marknaden.

Ange referenskod på fakturan

Alla fakturor som skickas till Heby kommun ska innehålla en femsiffrig referenskod som anger vilken enhet i kommunen som ska ta emot fakturan. Detta ska uppges av den person som beställer er vara/tjänst. Om ni inte mottagit detta vid beställning måste ni som leverantör efterfråga detta innan fakturan skickas.

För att vi ska kunna hantera era fakturor korrekt och utan dröjsmål ska fakturan endast innehålla EN referenskod. Vi undanber oss således samlingsfakturor med inköp från olika enheter i kommunen.

Relaterat

Kontakt

Ekonomienheten
Kund- och leverantörsreskontra
faktura@heby.se

Fakturaadress
Heby kommun
831 88 Östersund
Ange femsiffrig referenskod på fakturan.

Adress för övrig post såsom påminnelser och erbjudanden/information
Heby kommun
Tingsgatan 11
744 88 Heby

Uppgifter för elektronisk faktura
VAN-operatör/Accesspunkt: CGI
PEPPOL ID: 0007:2120002049
EDI-adress: SE2120002049
Organisationsnummer: 212000-2049