Medel för energi- och klimatåtgärder

Det finns många aktörer som kan hjälpa dig som företagare med frågor om energi

Små och medelstora företag kan få hjälp och verktyg för att effektivisera energianvändningen i sin verksamhet. Genom att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi bidrar ni till ett bättre klimat, kan minska era kostnader, bli mer konkurrenskraftiga, förbättra arbetsmiljön för era anställda och påverka miljön mindre. Och dessutom lever företaget upp till både kund- och lagkrav. I bilder här nedanför ser du vem du kan vända dig till med frågor.

Vem kan hjälpa dig med frågor om energieffektivisering? Klicka på bilden så öppnas den i större format i en ny flik.

All information om de olika stöd som finns att söka hittar du på Energimyndighetens hemsida

Om leverantörer av energitjänster

Har ditt företag gjort en energikartläggning och vill ha hjälp med att genomföra förbättringar av energianvändningen i er verksamhet? Då kan en leverantör av energitjänster vara det ni behöver. Energimyndigheten och Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har tagit fram en kortfilm om vad du ska tänka på när du anlitar en leverantör.

Information från Energimyndigheten om bra tjänster för energieffektivisering

Klimatklivet

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Här hittar du information och hjälp inför ansökan till Klimatklivet. Det är Länsstyrelsen som ger råd och stöd till dig som ska ansöka om pengar. Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.

Hittills har totalt 5,9 miljarder kronor investerats av lokala aktörer och Naturvårdsverket tillsammans. Det största projektet som finansierats var på 134 miljoner kronor och det minsta på 7500 kr!

Läs allt om Klimatklivet här

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor för miljöstudier via Nationella regionalfondsprogrammet och projektet Teknikutveckling och innovation. I utlysning välkomnas små och medelstora företag att ansöka om stöd för studier inför en energieffektiv investering. Sista ansökningsdag är 30 november 2019. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt. Läs mer om dessa medel på Energimyndighetens hemsida. 

Relaterat