Film och evenemang

Denna sida är för dig som vill ha hjälp för att starta en verksamhet i Heby kommun inom t.ex. loppmarknad, filminspelning, konsert- eller idrottsinriktning.

Generella tillstånd som gäller alla verksamheter inom denna inriktning finner du nedan.

Finns det även särskilda tillstånd som gäller för just den inriktning du valt att starta verksamhet inom finner du dem efter de generella tillstånden.

Saknar du något tillstånd kan du alltid söka det i vårt blankett- och tillståndsbibliotek eller ta kontakt med näringslivsstrategen.

Tillstånd för lokaler och omgivning:

Tillstånd utifrån hantering av mat och livsmedel

Tillstånd utifrån hantering av drycker

Tillstånd utifrån trafik

  • Färdtillstånd för långa, tunga och eller breda fordon. Kontakta miljö- och byggkontoret 0224-74 70 00, byggmiljo@sala.se

Tillstånd utifrån särskild verksamhet

Särskilda tillstånd (filminspelning)

Kontakt

Ann-Marie Sundgren
Näringslivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se