Skola och omsorg

Denna sida är för dig som vill ha hjälp för att starta en verksamhet i Heby kommun inom t.ex. förskola, skola eller verksamhet inom hemtjänst eller äldreomsorg.

För dessa typer av verksamheter bör du även ta kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen för att få svar på just de regler som gäller för start av er verksamhet och vad ni kan behöva tänka på särskilt.

Generella tillstånd som gäller alla verksamheter inom denna inriktning finner du nedan.

Saknar du något tillstånd kan du alltid söka det i vårt blankett- och tillståndsbibliotek eller ta kontakt med näringslivsstrategen.

Tillstånd för lokaler och omgivning:

Tillstånd utifrån hantering av mat och livsmedel

Tillstånd utifrån hantering av drycker

Tillstånd utifrån brandskydd

Tillstånd utifrån särskild verksamhet

Kontakt

Ann-Marie Sundgren
Näringslivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se