Nationella prov ställs in

Den 23 mars meddelade Skolverket att inga fler nationella prov ska genomföras under vårterminen. De nationella proven görs normalt av elever i årskurserna tre, sex och nio i grundskolan i Sverige. Nationella prov finns även i gymnasiet och vuxenutbildningen. Alla elever kommer fortfarande att bli betygsatta, men lärarna får utgå från annat underlag än nationella prov.