Nationellt besöksförbud hävs från och med 30 september

Regeringen meddelade tisdagen den 15 september att det nationella besöksförbudet på våra äldreboenden upphävs den 30 september.

Socialstyrelsen har därför tagit fram föreskrifter till äldreboendena och Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer kring besök, om besöksrutiner, avstånd, hygien och så vidare, som nu kommer att skickas ut till kommunerna.

När vi mottagit de nya föreskrifterna och rekommendationerna kommer vi att återkomma med ytterligare information om vad som gäller i Heby kommun från och med den 1 oktober. Allt för att besök ska kunna genomföras på ett säkert sätt och för att vi även fortsättningsvis ska kunna förhindra smittspridning i våra verksamheter.

Fram till den 30 september gäller besöksförbud och besök bokas enligt samma rutiner som tidigare.