Nationellt SMS med information om covid-19

Måndagen den 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som då börjar gälla i hela landet. Avsändare är Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkhälsomyndigheten.

För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Sms-utskicket görs för att så många som möjligt ska känna till de nya råden och meddelandet kommer att gå ut till alla mobiltelefonabonnenter i landet.

Informationen i meddelandet har tagits fram av MSB och Fohm, på uppdrag av regeringen, och meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter.

Relaterat