Naturvårdsbränning utanför Söderfors

Måndagen den 7 juni utför Mellanskog en naturvårdsbränning i ett område söder om Söderfors i Tierps kommun. Bränningstillfället bestäms med kort varsel beroende på väderläget och information går ut även via lokalradion. Bränningen genomförs med hög säkerhet och Mellanskog håller kontakt med räddningstjänst och SOS.

Beroende på vindriktning kan det hända att boende i Heby kommuns norra delar känner av röklukt från denna bränning.

Varför gör man naturvårdsbränning?
Längre tillbaka var det vanligare med skogsbränder och många av skogens arter är anpassade efter det. Nu när det inte brinner lika ofta får många arter som är beroende av död och brandskadad ved svårare att överleva. Genom naturvårdsbränningen skapas en planerad och kontrollerad bränning i naturvårdande syfte som efterliknar en naturlig brand.