Nu är avtalen skrivna – byggnationen av nya vård- och omsorgsboendet kan förberedas

I slutet av 2022 beräknas Heby kommuns nya vård- och omsorgsboende stå klart intill Västerlövsta kyrka i Heby. Det nya boendet kommer att inrymma 80 lägenheter samt kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Torsdagen den 17 september undertecknade Heby kommun ett hyresavtal och ett avtal om markförsäljning med aktören som nu ska uppföra boendet.

Det som idag är tom ängsmark alldeles nedanför Västerlövsta kyrka i centrala Heby ska förvandlas till ett område med ett modernt och trivsamt vård- och omsorgsboende omgiven av fina utomhusmiljöer. Närheten till kyrkan och den kulturhistoriskt intressanta miljön har i hög grad bidragit till arkitekturen av det nya boendet med syfte att lyfta fram platsens historia samtidigt som boendet underordnar sig kyrkans närhet.

Trivsamma miljöer och smarta lösningar
Det nya boendet, som inrymmer 80 lägenheter, ska utvecklas med fokus på att skapa trivsamma miljöer och smarta lösningar för såväl de boende som medarbetare och anhöriga genom effektivt utformade lokaler och materialval som ska föra tankarna till hemmiljö. Ett exempel är att korridorsytorna har minimerats. Något som dels bidrar till en hemtrevlig känsla och god arbetsmiljö, men även underlättar för personer med demenssjukdom.

Parkområde utvecklas intill boendet
Den tillhörande trädgården utformas som en naturlig del av boendet med lummiga platser och bersåer för vila, men också för aktiviteter som odling och promenader. I samband med byggnationen kommer Heby kommun också att utveckla ett intilliggande parkområde. Parken kommer att utvecklas för att locka till vistelse och komplettera de utemiljöer som skapas vid vård- och omsorgsboendet.

Arbete med ny gata påbörjas i september
Torsdagen den 17 september undertecknade Heby kommun ett 20-årigt hyresavtal för själva boendet och ett 10-årigt avtal för lokalerna där hemtjänst och hemsjukvård ska inrymmas. Samtidigt tecknades också ett köpeavtal med den blivande fastighetsägaren som därmed köper marken där boendet ska byggas. Redan i slutet av september kommer det att hända saker i området. Då påbörjar Heby kommun arbetet med att göra en gata fram till det nya boendet. Det genomförs också en entreprenadupphandling av själva bygget av huset. Entreprenadföretaget som vinner upphandlingen kommer därefter att ingå de avtal som behövs med underentreprenörer- och leverantörer. Själva byggnationen beräknas komma igång efter årsskiftet. Boendet förväntas vara inflyttningsklart i slutet av 2022. Under de närmaste två åren kommer vi på olika sätt att kunna följa uppförandet av Heby kommuns nya vård- och omsorgsboende.