Nu är hösten här och trädgårdsstädartider

Med hösten i antågande så börjar vi städa i våra trädgårdar. Som trädgårdsentusiast så finns det dock en hel del saker att tänka på när vi gör oss av med de avfall som blir.

 • Tippning av trädgårdsavfall i skog och mark är förbjuden enligt lag: ”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till”, 15 kap. 26 § miljöbalken (1998:808). Trädgårdsavfall får endast komposteras/läggas på den egna fastigheten alternativt på fastighet där fastighetsägaren givit sin tillåtelse. Överträdelse kan anmälas till polisen. Detta betyder att kommunen kan komma att polisanmäla dumpning av avfall på vår mark.
 • Egen kompost kan vara bra att ha på tomten för att göra en näringsrik jord. De kan också vara positivt för insekter och andra djur.
 • Det går bra att som privatperson lämna sitt trädgårdsavfall kostnadsfritt på Återbruken i kommunen. Det avfall du lämnar till VafabMiljö tas omhand så att materialet kommer till nytta och kan återanvändas. Det är VafabMiljö som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen och vi hänvisar alla som har frågor om detta dit.
 • Eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall får endast ske om eldningsförbud inte gäller och om den kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människor hälsa och inte strider mot renhållnings‐ eller brandföreskrifter. Se § 9 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Heby kommun

Utöver detta så finns det naturligtvis andra aspekter som man bör ta hänsyn till

 • Det ser skräpigt ut och det finns risk för dumpning av annat avfall
 • Det kan störa dina grannar
 • Obehaglig lukt kan uppstå
 • Främmande och problematiska växtarter kan spridas ut i vår natur
 • Trädgårdsavfallet tillför extra näring vilket gynnar nässlor och tistlar som kan tränga ut de växter som finns på platsen.
 • Risk för smittspridning bland växter och djur exempelvis afrikansk svinpest
 • Råttor, vildsvin och andra skadedjur kan söka sig till platsen
 • Det uppstår en onödig kostnad för kommunen för att sanera platsen

Relaterat