Nu är Medborgarlöftet för 2018 undertecknat av polisen och Heby kommun

Medborgarlöfte 2018

Marie Wilén (C), kommunalråd, Olle Rehn, kommunpolis och Henrik Abrahamsson, tf chef för lokalpolisområde Norduppland

Onsdagen den 31 januari undertecknade Marie Wilén, kommunalråd för Heby kommun och Henrik Abrahamsson, tf chef för lokalpolisområde Norduppland, Medborgarlöftet 2018.
Samverkan mellan kommunen och polisen är en förutsättning för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete och en viktig del i det arbetet är just medborgarlöftet. Syftet med medborgarlöftet är att det ska bidra till en ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen.

Årets Medborgarlöfte har fokus på trafiksituationen i kommunen med prioritering på Östervåla. Polisen lovar att arbeta för att höja trafiksäkerheten i kommunen med Östervåla som prioriterad ort. I framtiden kommer liknande insatser att göras även på övriga orter i Heby kommun. För att höja trafiksäkerheten kommer följande insatser att göras.

  • Polisen ska genomföra trafikkontroller på lämpliga platser i hela kommunen. I Östervåla ska det genomföras minst två kontroller i månaden.
  • Kommunen ansvarar för att göra en översyn av trafikmiljön och komma med lämpliga förslag till förbättringar på vägar som tillhör kommunen.
  • Kommunen ska se till att trafikliggaren är uppdaterad och att trafikskyltarna är i bra skick.

Bakgrunden till årets Medborgarlöfte är att polisen och Heby kommun genomförde en medborgardialog under hösten. Genom att åka runt med husbil till kommunens samtliga tätorter öppnade man gemensamt upp för dialog och många medborgare tog chansen att framföra sin syn på tryggheten i kommunen. Med medborgardialogen som grund utarbetade polisen, i samverkan med kommunala företrädare, en lokal lägesbild för Heby kommun.

Det som framkom på alla orter är att medborgarna upplever trafiksituationen som ett stort problem. ”Buskörning” skapar otrygghet på varje ort och det uppstår många gånger risker för kollisioner och andra trafikstörningar. Det framgår också av dialogsvaren att den bristande respekten för hastighetsbestämmelserna gäller bilförare i alla åldrar.

– Vårt mål är att minska brottsligheten och göra kommunen tryggare för medborgarna. När vi kunde utläsa att detta var ett gemensamt problem för hela kommunen tyckte vi att det kändes angeläget ur ett medborgarperspektiv att lyfta frågan i Medborgarlöftet. Vi valde att börja med en ort för att få det att fungera ordentligt där. Vi kan sedan ta med oss våra gemensamma erfarenheter och jobba liknande på övriga orter, säger Henrik Abrahamsson, tf chef för lokalpolisområde Norduppland.

Det är tredje året som Medborgarlöfte tecknas mellan polisen och Heby kommun. 2016 var Medborgarlöftet att öppna ett poliskontor i Heby kommun. Något som infriades under året. 2017 innebar löftet att det skulle ordnas nätverksträffar och att polisen skulle öka sin synlighet. Båda dessa löften arbetades det med under 2017 och medborgardialogen som genomfördes under hösten var en viktig del i detta arbete.

 

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>