Nu är Medborgarlöftet för 2019 undertecknat av polisen och Heby kommun

Olle Rehn, kommunpolis, Marie Wilén, kommunalråd och Tomas Eriksson, chef för lokalpolisområde Norduppland
Olle Rehn, kommunpolis, Marie Wilén, kommunalråd och Tomas Eriksson, chef för lokalpolisområde Norduppland.
Marie Wilén (C), kommunalråd för Heby kommun, och Tomas Eriksson, chef för lokalpolisområde Norduppland, har nu undertecknat årets Medborgarlöfte. Det är fjärde året i rad som Heby kommun och polisen tillsammans avger ett gemensamt Medborgarlöfte. – Samverkan mellan kommunen och polisen är en förutsättning för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete. En viktig del i det arbetet är Medborgarlöftet som ska bidra till en ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen, säger Marie Wilén. Fortsatt fokus på trafiksituationen Precis som 2018 har årets Medborgarlöfte fokus på trafiksituationen i kommunen och under 2019 kommer trafiksituationen i Tärnsjö att prioriteras i både polisens och kommunens arbete. I framtiden kommer liknande insatser att göras i övriga orter i Heby kommun. För att höja trafiksäkerheten kommer följande insatser att göras under året:
  • Polisen ska genomföra trafikkontroller på lämpliga platser i hela kommunen. I Tärnsjö ska det genomföras minst två kontroller i månaden.
  • Kommunen ansvarar för att genomföra en översyn av trafikmiljön och komma med lämpliga förslag till förbättringar på vägar som tillhör kommunen.
  • Kommunen ska se till att trafikliggaren är uppdaterad och att vägskyltarna är i bra skick.
-Vi kommer att vara på alla orter i kommunen men det finns ett värde i att vi gör en medveten extra satsning på en ort. Förra året prioriterades Östervåla och där har både vi och Heby kommun gjort en rad insatser. Vi uppmärksammas på saker, har en bra dialog med engagerade ortsbor och kan planera insatser och göra åtgärder därefter, säger Tomas Eriksson, chef för lokalpolisområde Norduppland. Under 2018 ökade brottsstatistiken för Heby kommun och då står trafik- och narkotikabrotten för den största ökningen. Tomas Eriksson tror att mycket beror på en högre närvaro från polisen. – Jag tror inte att brottsligheten har ökat så mycket men däremot har mörkertalet minskat. Vi ser tydligt att vi behövs i Heby kommun, säger Tomas Eriksson. Ny samverkansöverenskommelse Samtidigt som Medborgarlöftet undertecknades skrevs också en ny samverkansöverenskommelse för 2019-2021 under av båda parter. Det är en samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen och en överenskommelse om gemensamma prioriteringar. Kommunens Trygghetsråd, där kommunpolis Olle Rehn ingår, ansvarar för att arbetet drivs framåt och kontinuerligt följs upp. – Samverkansöverenskommelsen handlar om hela vårt uppdrag och vår service till medborgarna. Precis som när det gäller Medborgarlöftet så handlar mycket om att finnas nära medborgarna. Vi och kommunen har samma mål, att Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun, säger Olle Rehn, kommunpolis. Det är fjärde året som Medborgarlöfte tecknas mellan polisen och Heby kommun. 2016 var Medborgarlöftet att öppna ett poliskontor i Heby kommun. Något som infriades under året. 2017 innebar löftet att det skulle ordnas nätverksträffar och att polisen skulle öka sin synlighet. Båda dessa löften arbetades det med under 2017 och medborgardialogen som genomfördes under hösten var en viktig del i detta arbete. 2018 riktades fokus på trafiksituationen i kommunen med Östervåla som prioriterad ort. Under året ökade polisen sin närvaro på orten och genomförde också en rad trafikkontroller. Heby kommun genomförde en medborgardialog om trafiksituationen och under året har flera trafikförbättrande åtgärder genomförts. Bland annat en upphöjd gång- och cykelbana anlagts i centrala Östervåla.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>