Nu avslutar vi FRG:s service att handla åt dig som är 70 år eller äldre

I drygt ett år har Frivilliga Resursgruppen (FRG) handlat åt dig som är 70 år eller äldre. Nu när de flesta i den åldersgruppen fått vaccination är det dags att avsluta den här servicen. Sista dag att få hjälp av FRG är 30 april.

Vi säger stort tack till alla frivilliga som har utfört ett fantastiskt arbete!
Vi vill även framföra ett tack till våra butiker för ett fint samarbete.

Bor du i Östervåla så kan Coop framöver hjälpa till att plocka ihop varor som du sedan kan hämta utanför butiken. Ta kontakt med Coop via
e-post: ostervala.gem@coopmitt.se eller telefon 010-741 27 42, för ytterligare information.

Det är mycket möjligt att även andra livsmedelsbutiker i kommunen har en liknande service men de har inte lämnat den informationen till oss vid förfrågan. Kontakta gärna din lokala livsmedelsbutik och fråga om vilken hjälp de erbjuder. Kontaktuppgifter till butikerna hittar du här nedanför.

Är du i behov av ytterligare service så kan du kontakta Heby kommuns biståndsenhet. Du hittar mer information om biståndsenheten och hur du ansöker om hjälp här. Du kan också ringa via kommunens växel, 0224-360 00, och fråga efter biståndsenheten.

Relaterat