Nu börjar planeringen för övergång och samverkan inför skol- och förskolestart 2021

Nu är tidsplanen klar för att ta emot och överlämna barn och elever inför hösten 2021! Tidsplanen är framtagen av rektorsgrupp, verksamhetschef och förvaltningschef i december 2020.

De förskolor och skolor som överlämnar barn till en ny verksamhet eller tar emot nya barn i sin verksamhet samverkar för att övergången för varje barn ska gå så bra som möjligt. Verksamheterna ska möta varje barn utifrån dess behov och arbetet med informationsöverlämning, gruppsammansättningar samt besök i den nya verksamheten planeras och genomförs under våren.

Som vårdnadshavare kommer du att få hem information om vad som gäller för just ditt barn.

Tidsplanen för samverkan inför hösten 2021 ser du nedan.

Observera att under 2021 kan ändringar behöva göras under året för att minska riskerna för smittspridning av Corona, Covid-19.

 

Februari: Arbete med informationsöverlämning mellan verksamheter påbörjas kring barn i behov av särskilt stöd.

 

Mars/April: Samverkan mellan förskolor/avdelningar som överlämnar barn till samma klass.

 

April/Maj: Överlämnandekonferenser och konferens för gruppsammansättning

 

Maj/Juni: Besök i överlämnande verksamhet (mottagande pedagog) och besök i mottagande verksamhet (barn/elever)

 

Juni/Augusti: Information till elever och vårdnadshavare. Vårdnadshavare och elever kallas vid behov till möte.

 

September/Oktober: Uppföljning av överlämnande och utvärdering.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun