Nu byggs bullervallen vid Gaffelvägen i Heby

Setra Trävaror AB anlägger en bullervall för att dämpa buller vid framför allt Gaffelvägen. Vallen kommer att bli 250 meter lång och 7-8 meter hög. Marklov har utfärdas av Byggenheten. Byggherre är Setra Trävaror och Heby kommun är markägare.

Vallens utbredning har stakats ut i fält, och det område där träd och buskar ska tas bort har märkts ut med snitslar. Avverkningen påbörjas tisdagen den sjunde februari och beräknas ta ett par dagar. Stammar och ris kommer att läggas utanför området i väntan på att forslas bort.
Detta arbete utförs av Mellanskog.

I samband med skogsavverkningen kommer kommunen att utföra ytterligare avverkningar av så kallad riskträd som står mellan området där vallen ska byggas och bostadsområdet.

När området är röjt på växtlighet kommer de jordmassor man ska bygga vallen med att börja läggas ut i området, med start närmast Odalvägen. Planerad start för detta är måndagen den 13 februari. De massor som används är godkända av Miljöenheten. Entreprenör för byggandet av vallen är Allan Eriksson Mark AB.

Infart till området för skogsmaskiner och transporter av massor kommer att vara via Skakelvägen, så där kan man förvänta sig ökad trafik där under byggtiden. Anläggningen av själva vallen kommer att vara klart hösten 2017.

När vallen är färdigbyggd kommer det att planteras nya träd och buskar på den, och marken kommer att sås med fröbladningar anpassade för förhållandena på platsen under våren 2018.

Vallen kommer sedan att skötas av Heby kommun.

Bullervallen i Heby

Relaterat

Bullervallen i Heby

Kontaktperson och byggprojektledare är Tomas Lejderud från Sweco Civil AB.
Telefon direkt: 021-495 41 66
Telefon växel: 021-495 41 00
E-post: tomas.lejderud@sweco.se

Kontaktperson på Heby kommun angående riskträd är Camilla Winqvist.
Telefon: 0224-361 20
E-post: camilla.winqvist@heby.se

Kontaktperson på Heby kommun rörande den kommunala marken är Gabriella Garpefjäll.
Telefon: 0224-361 02
E-post: gabriella.garpefjall@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>