Nu fortsätter drop in träffar för dig som nyanländ i Heby kommun

Varannan onsdag, med start den 23 september mellan klockan 11.30 och 13.00, har du som är nyanländ i Heby kommun möjlighet att komma till Klubb Knaster i källaren på Folkets Hus och få hjälp och stöd i frågor och funderingar som du har.

Du får ett samlat stöd med kommunala deltagare från både Kultur- och fritidsenheten, Centrum för livslångt lärande (CLL) samt Vård och omsorgsförvaltningen. Ta med dig dina frågor om kommunal service, om fakturor eller frågor om brev eller beslut som har kommit till dig eller andra frågor så hjälper vi dig. Drop-in träffarna kommer att hålla öppet fram till den 16 december.

Följande datum är drop-in träffarna öppna:

23 september

7 oktober

21 oktober

4 november

18 november

2 december

16 december

Välkommen!

 

Agenda 2030 Mål 3 Hälsa och välbefinnande Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla Agenda 2030 Mål 5 Jämställdhet Agenda 2030 Mål 10 Minskad ojämlikhet

Inger Jungehall
Projektledare Integration
inger.jungehall@heby.se
0224-360 65
Heby kommun, 744 88 Heby
www.heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.