Nu inleds fas två av vaccinationen mot covid-19

Nu inleds fas två i vaccinationen mot covid-19 i Uppsala län. I Heby kommun kommer kallelser att börja skickas ut under vecka 10. Först att få kallelser är de som är 80 år eller äldre.

Kallelser till vaccinationen kommer att skickas ut i åldersordning där de äldsta får sina kallelser först. I brevet som skickas hem finns information om bokad tid för vaccination och i vilken lokal som vaccinationen kommer att ske. I brevet finns även information om hur du gör för att om- eller avboka din tid samt en hälsodeklaration som du ska fylla i och ta med dig när du ska vaccinera dig. Framöver kommer sedan åldersgrupperna i fas 2 att kallas i fallande ordning ner till 65 år.
– Takten beror helt och hållet på vaccinleveranserna, men utifrån de besked vi har nu räknar vi med att alla i åldrarna 65 år och äldre ska ha vaccinerats i slutet av april, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Vaccinationerna genomförs i särskilda lokaler som har valts ut utifrån att de ska passa för storskalig vaccination och vara lämpliga utifrån smittskyddsperspektiv. Under den första veckan kommer vaccinationerna att göras dagtid på vardagar, men detta kan komma att ändras.
– Det här är en helt ny situation och en helt ny struktur för vaccinationer som vi har byggt upp. Vi kommer att följa upp hur det går under den första veckan, utvärdera och justera om det behövs, säger Margareta Öhrvall.

Hon uppmanar alla anhöriga som har möjlighet att hjälpa till genom att skjutsa sina äldre till vaccinationen.
– Vi har en utmaning i att det finns många i den här gruppen som kan ha svårt att ta sig till lokalen på egen hand. Det kan bli svårt att hantera praktiskt om många vill åka färdtjänst samtidigt. Därför är det bra om de som kan ta sig till vaccinationen på annat sätt gör det.
Margareta Öhrvall påminner också om att alla bör använda munskydd under transporten, oavsett om den sker med bil eller i kollektivtrafik.
– Det är lätt att glömma bort detta när man är fokuserad på att bli vaccinerad, men smittrisken finns ju fortfarande, så det är viktigt att skydda sig.

Fakta om vaccination fas 2

Du som är född 1956 eller tidigare
Vaccinationen för din grupp startar i mitten av mars. Du kommer att få ett brev skickat hem till dig med bokad tid för vaccination. Breven skickas ut i omgångar och först till de äldsta. Där står även till vilken lokal du ska gå för att bli vaccinerad. I brevet finns information om hur du gör för att om- eller avboka din tid. Det finns även en hälsodeklaration som du ska fylla i och ta med dig när du ska vaccinera dig.

Vaccinationslokal i Heby kommun: Heby Folkets hus. Lundahallen i Östervåla kommer att stå klar som vaccinationslokal i början på april.

Du som får dialys eller har genomgått en transplantation
Du kommer att få ett brev skickat hem till dig med bokad tid för vaccination. Breven skickas ut i omgångar. I brevet står även till vilken lokal du ska gå för att bli vaccinerad. Du kommer även att kunna boka tid för en person till som bor tillsammans med dig.
Vaccinationen för din grupp startar i mitten av mars.

Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans
Du får ett brev skickat hem till dig med information om hur du bokar tid för din vaccination. Breven skickas ut i omgångar från mitten av mars.
Vaccinationen för din grupp startar i slutet av mars.

Du som arbetar inom vård eller omsorg nära sköra personer
Du kommer att erbjudas tid för vaccination genom din arbetsgivare. Vaccinationerna kommer att ske i lokalerna som listats ovan. Vaccinationen för din grupp startar i början av mars.

Relaterat