Nu inventeras svamparna

motaggsvamp, foto_Niina Salmén

foto: Niina Salmén

I år är det svampår och då passar det bra att inventera vilka svampar som växer i sandtallskogen på åsen i Heby kommun. Detta görs i ett så kallat LONA-projekt som delfinansieras av Naturvårdsverket. Projektet är initierat av Heby kommun och Naturföretaget som utför inventeringen och som gjort liknande inventeringar i andra områden.
Åsbarrskogar är en ansvarsnaturtyp för Uppsala län och många svamparter i dessa skogar är rödlistade och ingår i åtgärdsprogrammen för rödlistade fjälltaggsvampar. Inventeringens syfte är att visa arter som finns i områden, vilka områden som har höga biologiska värden, och ge en indikation på hur dessa områden bör skötas i framtiden. Vi kommer att ta kontakt med markägare på vars mark man gör fynd av rödlistade eller på andra sätt intressanta arter.

Området som inventeras är främst Dalkarlsåsen mellan Heby och Dalälven. Inventeringen startades måndagen den 21 september och beräknas pågå i cirka en månad.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>