Nu inventeras svamparna i Östa

Grovticka. Foto: Mattias Lif

Den här veckan utför personal från Naturföretaget AB en svampinventering i Östa naturreservat. Inventeringen görs på de ytor som är klassade inom Länsstyrelsens prioriterade naturtyper taiga, näringsrik granskog, barrskog, lövsumpskogar och skogbevuxen myr.
Den totala arean som inventeras i Östa är cirka 84 hektar.

Alla arter som hittas rapporteras i Artportalen. Kommunen kommer också att få en rapport som beskriver de inventerade områdena och fynden. Syftet med inventeringen är att öka kunskapen om de arter som finns i naturreservatet för att kunna sköta reservatet på ett bra sätt.

Kontakt

Camilla Winqvist, miljöstrateg
0224-361 20
camilla.winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>