Nu kan även barn från och med förskoleklass testas för Corona, covid-19

Corona covid-19Nu sänks åldersgränsen för provtagning för Corona, covid-19 till att även omfatta barn från och med förskoleklass.

Provtagning och smittspårning är viktiga verktyg för att bromsa smittspridningen av Corona, covid-19 och barn från förskoleklass med symptom för Corona, covid-19 kan nu bokas in för testning via 1177 precis som övriga åldersgrupper.

I Heby kommun är det Heby vårdcentral som erbjuder provtagning för barn.

Läs mer och boka tid, eller hitta tider och platser för drop-in-provtagning på 1177.se

Fortsatt fjärrundervisning av moderna språk

Barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun har även valt att fortsätta med fjärrundervisningen av moderna språk fram till påsklovet. *Detta som en fortsatt åtgärd för att minska smittspridning.

Vid resa utomlands

Elever som har vistats utomlands på lov eller annan ledighet kommer att behöva sitta i karantän i en vecka från det att eleven har kommit hem.Även denna åtgärd tas som ett led i att minska smittspridningen av Corona, covid-19.