Nu kan du göra dina bygg- och miljöärenden digitalt

Nu kan du som äger en fastighet i Heby kommun eller är entreprenör med uppdrag i Heby kommun använda dig av helt nya e-tjänster inom bygg-, miljö- och räddningstjänstområdet.

Det innebär att du kan välja på att lämna in dina ärenden digitalt eller via klassisk blankett.

De e-tjänster som finns tillgängliga just nu är:

 • Värmepump installation – Anmälan
 • Matförgiftning, misstänkt – Anmälan
 • Bygga inom strandskyddat område, dispens – Ansökan
 • Brandfarlig vara, nytt eller förändrat tillstånd – Ansökan
 • Bygglov, marklov, rivningslov – Ansökan
 • Förhandsbesked – Ansökan
 • Kontrollansvarig – Anmälan
 • Livsmedelsanläggning, registrering – Anmälan
 • Livsmedelsanläggning, avregistrering – Anmälan
 • Latrinkompostering – Anmälan
 • Avlopp, enskilt – Anmälan och ansökan

Välkommen in med dina ansökningar!

Relaterat

Kontakt för e-tjänster bygg, miljö och räddninggstjänst:
byggmiljo@sala.se eller raddningstjansten@sala.se.