Nu rullar en ny förskolebuss in i Heby kommun

I början av januari 2021 får Heby kommun ytterligare en förskolebuss som kommer att utgå från Östervåla och rulla ut till spännande och fina utflyktsmål där fokus ligger på mycket lek och lärande utomhus.

Den nya förskolebussen är en mobil förskoleavdelning till förskolorna i Östervåla. Bussen går varje morgon från någon av förskolorna och är sedan ute till eftermiddagen. Turerna går vanligtvis inte längre än 20-30 minuter från förskolan och under turen sitter alla barn tryggt bältade i bilbarnstolar. Chauffören har dubbla kompetenser då denne är både utbildad busschaufför och pedagog.

Mer lek och lärande i naturen
Den mobila avdelningen arbetar med samma pedagogik som de stationära förskolorna men utomhusmiljön ska locka till mer lek och lärande i naturen. Varje dag serveras barnen varm mat på bussen eller ute i naturen. Bussen är specialbyggd och har all utrustning som behövs för att bedriva förskoleverksamhet som exempelvis leksaker, möjlighet till vila, matplatser, toalett och skötbord.

Lustfyllda och spännande äventyr
Just nu pågår planering kring hur förskolorna i Östervåla ska använda den nya förskoleavdelningen. Det kommer inte att gå att söka sig till den nya avdelningen utan det är de äldsta barnen på förskolorna som kommer att ha förmånen att få turas om att åka ut med bussen några dagar i veckan. Förutom att bussen ska bidra till mer utomhusvistelse och upplevelser runt om i kommunen blir den också ett flexibelt komplement för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser. Erfarenheter hämtas från förskolebussen som funnits i Heby under några år. Fokus i planeringen är trygga barn som ska få lustfyllda och spännande äventyr.

Vårdnadshavarna till barn på förskolorna i Östervåla kommer att få löpande information om arbetet med den nya förskolebussen.

 

Kontakt
Jenny Essén Johansson
Rektor för Harbo och Östervåla förskolor
jenny.essen-johansson@heby.se