Nu startar arbetet med en ny gata i Östervåla

Under vecka 38 kommer Heby kommuns tekniska enhet att påbörja arbetet med anläggning av en ny gata samt ledningsdragning i Ol-jansberget i Östervåla. Detta för att möjliggöra kommande exploatering.

Den nya gatan kommer att bli en förlängning av Långsängsvägen och därefter vika av norrut. Gatan anläggs för att möjliggöra för fler bostäder enligt gällande detaljplan i norra delen av Ol-jansberget.

Vi hoppas att alla visar hänsyn till de som utför arbetet och vädjar till alla att respektera eventuella avspärrningar i samband med arbetet. Avspärrningarna är till för din säkerhet.

Kontakt
Per Geerhold
Teknisk chef
0224-361 66
per.geerhold@heby.se