Nu tas nästa steg för nya vård- och omsorgsboendet i Heby

nya vård- och omsorgsboendet i HebyI januari 2021 startar detaljprojekteringen av det nya vård- och omsorgsboendet i Heby. Byggstarten är planerad till våren 2021.

Tidigare i år tecknade Heby kommun ett genomförandeavtal och ett köpeavtal för mark med företagen Altura och Drevviken som ska uppföra det nya vård- och omsorgsboendet i kommunen. Nyligen tillträdde Altura och Drevviken marken och de har dessutom ingått ett entreprenadavtal med bygg- och anläggningsföretaget Veidekke, som efter en offentlig upphandling fått uppdraget att stå för uppförandet.

Byggstarten är planerad till våren 2021, och inom kommande veckor kommer detaljprojekteringen att påbörjas. Utöver äldreboendets 80 lägenheter och gemensamma utrymmen kommer byggnaden att inrymma kontor för hemtjänst och hemsjukvård samt ett tillagningskök.

– Vi ser med tillförsikt på utvecklingen av kommunens nya äldreboende. För oss är det viktigt att våra äldre kommuninvånare ska erbjudas ett boende med god kvalitet och en trevlig och hemlik miljö, säger Åsa Johansson, förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby kommun.

Boendet ska utvecklas med fokus på att skapa trivsamma miljöer och smarta lösningar för såväl de boende som medarbetare och anhöriga genom effektivt utformade lokaler och materialval som ska föra tankarna till hemmiljö. Den tillhörande trädgården utformas som en naturlig del av boendet med lummiga platser och bersåer för vila, men också för aktiviteter som odling och promenader. Äldreboendet ska långsiktigt ägas av Altura med Heby kommun som hyresgäst.

 

Relaterat