Nu vill vi ha namnförslag på den nya gröna mötesplatsen i Morgongåva

Nu är den nya gröna mötesplatsen i Morgongåva nästan helt klar och inför invigningen vill vi ge den ett namn. Har du någon idé på ett passande namn? Fram till fredagen den 5 mars kan du bidra med olika namnförslag. Därefter väljs fyra namn ut till en slutlig omröstning där alla kan vara med och rösta.

Hanna Löfstrand och Louise Gustafsson.

Det var efter en medborgardialog 2018 som det beslutades att Morgongåvas nya gröna mötesplats skulle placeras bakom Per-Eriks livs, i området ner mot Brunnkullsvägen. Direkt därefter startade projekteringen och nu är det snart dags för invigning. Platsen har utformats utifrån de förslag som framkom under medborgardialogen.
– Syftet med det här projektet har varit att utveckla en mötesplats för besökare i alla åldrar och med värden hela året. Nu i vinter har det exempelvis funnits en pulkabacke och en isbana som spolats av Morgongåva sportklubb. På den spolade ytan är det sommartid en grusplan där man tillexempel kommer att kunna spela boule och schack och till våren även basket när vi kommer att sätta upp en basketkorg, säger Hanna Löfstrand, landskapsarkitekt.

Grillplatsen är en central samlingsplats hela året och utöver bord och bänkar så finns det även en liten scen intill för den som vill arrangera ett uppträdande. På platsen finns också flera lekredskap som lockar till lek och rörelse för alla åldrar. Det finns också en pergola med hammockar för avkopplande stunder. Här planterades klätterväxter redan under hösten som så småningom kommer att klä in både väggar och tak på pergolan.
– Vi kommer också att komplettera med en vattenspegel för lite avkopplande porl här, säger Louise Gustafsson, trädgårdsmästare.

Under våren kommer en officiell invigning av den nya gröna mötesplatsen att ske men till dess måste platsen ha fått ett namn. Därför behövs nu din hjälp. Vad tycker du att platsen ska heta? Skicka in ett eller flera namnförslag till webmaster@heby.se senast den 5 mars. Fyra förslag väljs ut till en slutlig omröstning där alla kan vara med och rösta. Namnet tillkännages sedan vid vårens invigning.
Välkommen med ditt namnförslag!

Skicka in ditt namnförslag här

Se filmen där Hanna och Louise berättar här