Ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 1 juli träder en ny tillfällig lag i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder för att förebygga spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Vad är nytt med den tillfälliga lagen?

  • Kommunerna får hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19.
  • Tidigare var det Smittskyddsläkaren som tog beslut om stängning. Med den nya lagen har kommunen rätt att fatta beslut om stängning och andra åtgärder.
  • Fokus ligger på att se till att trängsel undviks. Därmed minskar risken för smittspridning bland besökarna/kunderna och personal.
  • Med serveringsställen menas företag som serverar mat och dryck vid bord till allmänheten.

Lagen omfattar
Den nya tillfälliga lagen omfattar serveringsställen där allmänheten erbjuds att äta mat och dryck på plats. Den som driver ett serveringsställe är ansvarig för att besökare ska kunna vistas på serveringsstället utan att trängsel uppstår med risk för smittspridning. Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsansvarig och har möjlighet att ställa krav på åtgärder och stänga ett serveringsställe om det skulle behövas.

Enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är den som driver ett serveringsställe ansvarig för att:

  • Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
  • Verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.
  • Det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Första punkten gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet.

Omfattas inte av lagen
Den nya lagen omfattar inte platser där ingen servering på plats erbjuds och dit allmänheten inte har tillträde. Exempel är glasskiosker, food trucks, take away-ställen, personalrestauranger, skolmatsalar, badplatser, köpcentrum och andra inrättningar. Här gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Miljöenheten har inte tillsynsansvar över den föreskriften.

Om du upplever trängsel på platser som dessa kan du ta kontakt med aktuell verksamhet. Du kan också välja att åka till en annan plats, där det inte är lika mycket folk.

Om du upplever trängsel på ett serveringsställe
Om du upplever att ett serveringsställe som erbjuder sittplatser och är öppen för allmänheten inte gör tillräckligt, kan du anmäla detta till aktuell kommun. För Sala och Heby kommuner kan du skicka e-post till byggmiljo@sala.se. Ange vilket serveringsställe det gäller, datum och klockslag då bristerna observerades, en beskrivning av problemet och bifoga foton om du har det.

Du som driver ett serveringsställe
Du som driver ett serveringsställe är skyldig att följa lagen och dess föreskrifter. Det händer mycket på området. Du behöver hålla dig uppdaterad på aktuell information från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och kommunen. Nedan finns länkar.

Relaterat

Kontakt
Sala-Heby Bygg och miljö
byggmiljo@sala.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>