Nya hastighetsbegränsningar i Tärnsjö från och med 1 april

HastighetsskyltarOnsdagen den 1 april kommer Tärnsjö att få nya hastighetsbegränsningar. Det är ett led i att Heby kommun nu ser över hastighetsbegränsningarna i våra tätorter.

Tidigare har 50 kilometer i timmen varit rådande i nästan hela Tärnsjö förutom vid skolan och förskolorna. Nu kommer högsta tillåtna hastighet att sänkas på de flesta av vägarna och förändringarna i de lokala trafikföreskrifterna kommer att träda i kraft 1 april. Då kommer också alla hastighetsskyltar att bytas ut.

På nedanstående vägar kommer hastighetsbegränsningen att förändras för hela vägen eller delar därav:

Gata/ väg Hastighet Tillägg
Ljusbäcksvägen 60
Abbebovägen 60
Södra Storgatan 40 Gäller från 100 meter söder om Backgatan till Berggatan
Backgatan 30
Vretvägen 30
Furulidsvägen 30
Sandåsvägen 30
Fridhemsvägen 30
Krokvägen 30
Gruvgatan 30
Bergsgatan 30
Klensvägen 30
Stationsgatan 30
Kyrkvägen 30
Fingals väg 30
Trefaldighetsvägen 30
Museivägen 30
Metallvägen 30
Kvarngatan 30
Lokvägen 30
Stinsvägen 30
Bryggargatan 30
Taxivägen 30
Brandvägen 30
Parkvägen 30
Industrivägen 30
Arosvägen 30
Egnahemsvägen 30
Tvärvägen 30
Häverbovägen 30
Laggarbovägen 30
Mjölnartorpsvägen 30
Villavägen 30
Tallgränd 30
Gullsmyravägen 30
Norléns gränd 30
Kapellvägen 30
Vintervägen 30
Trädgårdsvägen 30
N.Snickarvägen 30
Åsbovägen 30
V. Åsbovägen 30
Smörvägen 30
Grällsbovägen 30
Linders väg 70
Söråsbovägen 70
Gjutarvägen 30
Oppstuvägen 70
Hovslagarevägen 70
Hantverkargatan 40
Hemvärnsvägen 40
Östervålavägen 70
Norråsbovägen 70
Garverivägen 30
S.Snickargatan 30
N.Storgatan 40 Gäller från Linders väg till Garverivägen
N. Storgatan 30 Avvikelse 30 km/h från Kapellvägen till Linders Väg
S. Storgatan 30 Avvikelse 30 km/h från Berggatan till Kapellvägen
Norra Åsvägen 50
S. Storgatan 60 Gäller från 100 söder om Ljusbäcksvägen till 100 meter söder om Backgatan