Nya hastighetsbegränsningar i Vittinge från och med 4 november

HastighetsskyltarMåndagen den 4 november kommer Vittinge att få nya hastighetsbegränsningar. Det är ett led i att Heby kommun nu ser över hastighetsbegränsningarna i våra tätorter.

Tidigare har 50 kilometer i timmen varit rådande i nästan hela Vittinge förutom vid skolan och förskolorna. Nu kommer högsta tillåtna hastighet att sänkas på de flesta av vägarna och förändringarna i de lokala trafikföreskrifterna kommer att träda i kraft 4 november. Då kommer också alla hastighetsskyltar att bytas ut.

På nedanstående vägar kommer hastighetsbegränsningen att förändras för hela vägen eller delar därav. För att få reda på exakt vad som gäller för varje väg hänvisar vi till Transportstyrelsen, svensk trafikföreskriftsamling. Där hittar du kartbilder med markeringar för vilken sträcka av vägen hastighetsbegränsningen gäller.

På Svärdvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Spjutvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Sköldvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Vikingavägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Walls väg får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Smedstorpsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

På Gamla Landsvägen 80 meter väster om Ingesbovägen till 10 meter väster om Frejagatan får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

På Ösbyvägen, från riksväg 72 fram till straxt innan skolområdet, får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.

På Näsbovägen får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

På Lillbovägen får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

På Rågvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

På Stålbergavägen får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

På Ingesbovägen får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

På Ösbylundsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Timmerbacksvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

På Hjälmvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Pilspetsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Ösbyvägen, förbi skolområdet, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Gamla Landsvägen, från 120 meter väster om Västbergavägen till 65 meter öster om Västbergavägen i båda riktningarna, får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

På Västbergavägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Lärarvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Gamla Landsvägen, från 10 meter väster om Frejagatan till väg 72, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

På Gamla Landsvägen, mellan Ösbyvägen och väg 72, får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

Agenda 2030 Mål 3 Hälsa och välbefinnande Agenda 2030 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Agenda 2030 Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Relaterat

Kontakt

Daniel Johansson
Trafikhandläggare
0224-345 54
daniel.johansson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>