Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Detta för att minska trängseln och därmed spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 3 november och innebär att:

  • Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer.
  • Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.
  • Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel.
– För att säkerställa att trängsel inte uppstår bör serveringsställen, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten.

Sedan den 20 oktober tidigare gäller följande skärpta råd i Uppsala län:

  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra färdmedel.
  • I möjligaste mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med (undvika fester och andra sociala umgängen).
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Det kan handla om att arbetsgivare uppmanar personalen att arbeta hemifrån och begränsar resor och fysiska möten. Andra verksamheter bör försöka minimera antalet besökare.

Särskilda restriktioner

Maxgränsen om 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer att vara kvar till och med den 17 november.

Relaterat