Nya rekommendationer för barn i för- och grundskola med anledning av Corona covid-19

Folkhälsomyndigheten ändrar från och med den 1 december sina rekommendationer för för- och grundskolebarn. Det betyder att även barn i förskola och i grundskola nu ska stanna hemma om någon de bor tillsammans med har bekräftad covid-19. Detta gäller även om barnen är symtomfria. Rekommendationen gäller från och med 1 december och framåt.

Heby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och precis som tidigare gäller fortsatt att inga barn med symtom ska lämnas till förskola eller skola.

Grundskolan och förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och att undervisning ska ske i skolan.

Förändringen i rekommendationen är till för att skapa lugn och arbetsro, och att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.

Relaterat